Poznaj najpopularniejsze surowce spożywcze stosowane przez producentów

żywność

Surowce spożywcze to produkty produkcji pierwotnej – pochodzące z uprawy lub hodowli produktów podstawowych. Są to więc zbiory roślin i mleko od zwierząt gospodarskich. Obejmują też łowiectwo i rybołówstwo. To właśnie surowce spożywcze stanowią podstawę bardziej złożonych produktów….